Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część I IDW (PDF)
Część I IDW załącznik 1B (PDF)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF)

Załączniki edytowalne

Część I IDW załączniki (DOC)
Część I IDW załącznik 1B (XLS)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (DOC)

Wzór umowy

  Część II IDW (PDF)

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Tekst, Mapy, Schemat (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 1 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 2 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 3 (PDF)

 Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 72607-2018 (PDF)

Aktualizacja z dnia 2018-02-28

Informacja o odwołaniu do KIO z dnia 26.02.2018

Do wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Odwołanie

Aktualizacja z dnia 2018-03-09

Wyjaśnienia Zamawiającego – korekta zapisów SIWZ z dnia 09.03.2018r.

Zmiana do IDW z dnia 09.03.2018 r.

Część I IDW (PDF)
Część I IDW załączniki (DOC)

Uzupełnienie do PFU z dnia 09.03.2018 r.

Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 4 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 5 (PDF)(ZIP)

Zmiana do ogłoszenia nr 2018_S 033-072607 z dnia 09.03.2018r.

Aktualizacja z dnia 2018-03-22

Informacja dla Wykonawców z dnia 22.03.2018r. w sprawie dokonania wizji lokalnej

Aktualizacja z dnia 2018-03-27

Wyjaśnienia Zamawiającego – korekta zapisów SIWZ z dnia 27.03.2018r.
Zmiana do IDW z dnia 27.03.2018r.
Część I IDW (PDF)
Uzupełnienie do PFU z dnia 27.03.2018r.
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik 6 (PDF)(ZIP)

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02-16.03.2018r.
Zestawienie powierzchni i kubatur .zip 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2018
Załącznik nr 1-Ob. Nr 1 (dawniej Nr 31).zip
Załącznik nr 2-Ob. Nr 32.zip
Załącznik nr 3-Ob. Nr 3.zip
Załącznik nr 4-Ob. Nr 5.zip
Załącznik nr 5-Ob. Nr 6.1, 6.2, 6.3.zip
Załącznik nr 6-Ob. Nr 8A, 8B, 8C, 8D.zip
Załącznik nr 7-Ob. Nr 37A,B.zip
Załącznik nr 8-Ob. Nr 35.zip
Załącznik nr 9-Ob. Nr 40 A,B.zip

Zmiana do ogłoszenia nr 2018_S 033-072607 z dnia 27.03.2018r.

Aktualizacja z dnia 2018-04-06

Wyjaśnienia zamawiającego
Załącznik nr 1-Ob. Nr 38A.zip
Załącznik nr 2-Ob. Nr 9A-D.zip
Załącznik nr 3-Ob. Nr 44 ABC.zip
Załącznik nr 4-Ob. Nr 51.zip

Aktualizacja z dnia 2018-04-27

Wyjaśnienia Zamawiającego – korekta zapisów SIWZ z dnia 27.04.2018 r.
Zmiana do IDW z dnia 27.04.2018
Część I IDW (PDF)
Część I IDW załącznik 1B (XLS)

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1-Ob. Nr 8 ABCD.zip
Załącznik nr 2-Ob. Nr 50.zip
Załącznik nr 3 – Rezalizacyjny plan zagospodarowania terenu.zip
Załącznik nr 4 – Ob. 41 i 42.zip
Załącznik nr 5 – mapa.zip
Załącznik nr 6 – Ob. 13 dawniej Ob. 39 i 39A.zip

Zmiana do ogłoszenia nr 2018_S 033-072607 z dnia 27.04.2018r.

Aktualizacja z dnia 2018-05-15

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.05.2018 r.

Aktualizacja z dnia 2018-05-21

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia