Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część I IDW (PDF)
Część I IDW załącznik 1B (PDF)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF)

Załączniki edytowalne

Część I IDW załączniki (DOC)
Część I IDW załącznik 1B (XLS)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (DOC)

Wzór umowy

  Część II IDW (PDF)

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Tekst, Mapy, Schemat (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 1 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 2 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 3 (PDF)

 Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 72607-2018 (PDF)

Aktualizacja z dnia 2018-02-28

Informacja o odwołaniu do KIO z dnia 26.02.2018

Do wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Odwołanie

Aktualizacja z dnia 2018-03-09

Wyjaśnienia Zamawiającego – korekta zapisów SIWZ z dnia 09.03.2018r.

Zmiana do IDW z dnia 09.03.2018 r.

Część I IDW (PDF)
Część I IDW załączniki (DOC)

Uzupełnienie do PFU z dnia 09.03.2018 r.

Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 4 (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno – Użytkowy: Załącznik 5 (PDF)(ZIP)

Zmiana do ogłoszenia nr 2018_S 033-072607 z dnia 09.03.2018r.