Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie taryf

W kolejnym okresie od lipca 2017 do czerwca 2018 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! i nadal pozostanie jedną z najniższych w kraju. Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w ostatnich dwu latach. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.