Władze Spółki

Władze Spółki:2014-12-02 Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Miasta Leżajska:
Ireneusz Stefański

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady – Ryszard Dziura
Zastępca Przewodniczącego Rady – Marcin Lis
Członek Rady – Maria Borek

Zarząd :
Prezes Zarządu – Jerzy Sidor
Wiceprezes Zarządu – Agata Dorota Kusy