Wydział Energetyki Cieplnej

P1070865Wydział Energetyki Cieplnej
Braci Śniadeckich 4,
37-300 Leżajsk,

Dane ogólne o gospodarce cieplnej 

Wydział Energetyki Cieplnej prowadzi swoją działalność poprzez eksploatacje sieci ciepłowniczej i dostawę energii cieplnej do odbiorców. Dostawa ciepła dla miasta Leżajska oparta jest na zakupie ciepła z ciepłowni ZPOW„ HORTINO” w Leżajsku w postaci wody. Ciepło do celów ogrzewania miasta przesyłane jest siecią magistralną o długości ok.3 km. Następnie poprzez sieci rozdzielcze oraz przyłącza, gorąca woda dostarczana jest do węzłów ciepłowniczych, a stąd do instalacji wewnętrznych w budynkach odbiorców. Na terenie naszego działania znajdują się wymiennikownie oraz węzły, które są własnością MZK oraz poszczególnych odbiorców. Rozliczenie ilości energii cieplnej u producenta i u poszczególnych odbiorców następuje na podstawie wskazań układów pomiarowych energii cieplnej. Wśród odbiorców ciepła do których docieramy i dostarczamy ciepło to budynki mieszkalne wielorodzinne stanowią 80% natomiast budynki administracyjno-biurowe  20%.

Kontakt: Energetyka Cieplna
Pogotowie ciepłownicze:+48(17)242-09-96
mpartyka@mzklezajsk.pl