Rozporządzenia, taryfy

Taryfa dla ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 nr OKR-4210-26(9)/2017/2886/XII/EŚ  „Taryfa dla ciepła” zostaje wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.11.2017r.

Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2017r poz. 3370 z dnia 13 października 2017r.

Taryfa dla ciepła 2017 r. http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/3370/akt.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie funkcjonowania syst. ciepłowniczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie przeprowadzania kontroli przez przeds. energetyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektr. lub ciepła

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r poz 1059,z2013r poz 984 i 1238, z 2014r poz 457 i 490)

Udział ciepła z odnawialnych źródeł energii 2015