Rozporządzenia, taryfy

Taryfa dla ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2019 nr OKR-4210-25(13)/2018/2019/2886/XIII/UJN  „Taryfa dla ciepła” zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.05.2019 r.
Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2019 r poz. 1917 z dnia 27 marca 2019 r.
Taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku:

Jednocześnie informujemy,  że nie ulega zmianie taryfa producenta ciepła firmy Veolia WSCHÓD Sp. z o.o. w Zamościu i w dalszy ciągu obowiązującą jest wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami od dnia 14 grudnia 2018 r zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa Nr OLB.4210.27.2018.AWR z dnia 28 Listopada 2018 r.

Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2018 r poz. 5061 z dnia 29 listopada 2018 r.
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5061/akt.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie funkcjonowania syst. ciepłowniczych.

Rozporządzenie Ministra z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie przeprowadzania kontroli przez przeds. energetyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektr. lub ciepła

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r poz 1059,z2013r poz 984 i 1238, z 2014r poz 457 i 490)

Udział ciepła z odnawialnych źródeł energii 2015