Rozporządzenia, taryfy

Taryfa dla ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2016 nr OKR-4210-6(11)/2016/2886/XI/JPi/JI  „Taryfa dla ciepła” zostaje wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 08.08.2016r.

Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2016r poz. 2596 z dnia 21 lipca 2016r.

Taryfa dla ciepła 2016r. http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/2596/akt.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie funkcjonowania syst. ciepłowniczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie przeprowadzania kontroli przez przeds. energetyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektr. lub ciepła

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r poz 1059,z2013r poz 984 i 1238, z 2014r poz 457 i 490)

Udział ciepła z odnawialnych źródeł energii 2015