Rozporządzenia, taryfy

Taryfa dla ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2019 nr OLB.4210.9.2019.AWR  „Taryfa dla ciepła” producenta ciepła firmy VEOLIA Wschód Sp. z o.o. została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia  01.09.2019 r.
Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2019 r poz. 4000 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2019 nr OKR-4210-25(13/2018/2019/2886/XIII/UJN)  „Taryfa dla ciepła” Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku  została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia   01.05.2019 r. Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2019 r poz. 1917 z dnia 27 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie przeprowadzania kontroli przez przeds. energetyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektr. lub ciepła

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r poz 1059,z2013r poz 984 i 1238, z 2014r poz 457 i 490)

Udział ciepła z odnawialnych źródeł energii 2015