Wydział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Do zadań wydziału należy organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie:

  • odbioru, zbiórki i wywozu nieczystości stałych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,P1000491a
  • wywozu nieczystości płynnych,
  • zbiórki i skupu surowców wtórnych, ich segregacji na liniach sortowniczych oraz zagospodarowania,
  • letniego i zimowego utrzymania czystości zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,
  • świadczenia usług transportowych i sprzętem specjalistycznym,
  • świadczenia innych usług w zakresie utrzymania czystości (np. szaletów miejskich) podmiotom gospodarczym na podstawie zleceń i umów,
  • skupu złomu i metali kolorowych,

Kontakt: Oczyszczanie i Gospodarka Odpadami
tel. +48(17)242-02-12
fandres@mzklezajsk.pl