Zakres usług

Wydział gospodarki odpadami w MZK Leżajsk świadczy następujące usługi:

– odbiór i wywóz szerokiej gamy odpadów komunalnych;potrójne 2
– odbiór i wywóz surowców wtórnych;
– odbiór i wywóz nieczystości płynnych;
– odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– odbiór zużytych baterii i akumulatorów;
– odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie);
– wynajem kontenerów na odpady budowlane;
– mechaniczne oczyszczanie ulic i placów;
– odśnieżanie ulic i placów;

Więcej informacji dotyczących usług można uzyskać dzwoniąc pod numer:
17 242 02 12

WSZELKIE UWAGI I WNIOSKI ZWIĄZANE Z WYWOZEM ODPADÓW OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PROSIMY ZGŁASZAĆ W URZĘDZIE GMINY lub MIASTA WŁAŚCIWYM DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA bądź DO MZK LEŻAJSK DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW: 17 242 02 12 oraz 17 242 08 58 lub 017 242 62 06 wew. 125