Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Do zadań wydziału należy prowadzenie i organizowanie działalności w zakresie:

  • eksploatacji ujęć wody oraz dostawy wody do odbiorców,
  • odbioru, monitorowania jakościowego i odprowadzania ścieków komunalnych, bytowo – gospodarczych i przemysłowych,
  • eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  • remontów i konserwacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
  • nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury wod.-kan.
  • zapewnienie obsługi usuwania awarii w eksploatowanych urządzeniach,

s1Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku jest głównym i zarazem jedynym dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków na terenie Miasta Leżajska. Miasto jest zaopatrywane w wodę przez pięć studni głębinowych zlokalizowanych na obszarze dwóch głównych ujęć wody „Lipy” oraz „Nad Stojadłem”.

Ujęcia te znajdują się w obszarze największego na Podkarpaciu, czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wody Podziemnej nr 425 (Zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów). W zasobach zbiornika znajduje się znakomitej jakości woda, która przed podaniem do sieci nie wymaga uzdatniania. Woda z ujęć tłoczona jest do dwóch zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w południowo – zachodniej części Miasta. Jest to najwyżej położony punkt w Leżajsku.

Zużywana przez firmy oraz gospodarstwa domowe woda, poprzez kanalizacjęDSC03624 sanitarną już jako ścieki komunalne, trafia do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Tam ścieki poddawane są procesowi mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2014 roku wynosiła 53,6 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej  wynosiła 46,1 km.

 

Kontakt: Wodociągi i Kanalizacja
msliwa@mzklezajsk.pl
tel./fax +48(17)242-62-06 wew. 115  kom. 691 408 794

Pogotowie wodociągowe: tel.+48(17)242-14-32,   kom. 691 408 794,

  w godz. od 23.00 do 6.00 oraz niedziele i święta tel. 605 785 347