Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wyniki badań wody

Regulamin dost. wody i odpr. ścieków

Wyniki badań wody 2015

Wyniki badań wody 08 2016

Wyniki badań wody 06.2017 (Decyzja PPIS w Leżajsku)

Wyniki badań wody 10.2017 (Decyzja PPIS w Leżajsku)

Wyniki badań wody 10.2017 (Decyzja PPIS w Leżajsku) z dnia 2017.10.09

Wyniki badań wody 12.2017 (Decyzja PPIS w Leżajsku) z dnia 2017.12.08

Wyniki badań wody 03.2018 (Decyzja PPIS w Leżajsku) z dnia 2018.03.07

Wyniki badań wody 04.2018 (Decyzja PPIS w Leżajsku) z dnia 2018.04.19

Wyniki badań wody 05.2018 (Decyzja PPIS w Leżajsku) z dnia 2018.05.09