Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku

oczyszczalnia

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka San. Powstały w latach 70-tych ubiegłego wieku obiekt, w latach 90-tych został poddany gruntownej modernizacji.

Średnio dobowy przepływ ścieków Oczyszczalni to 11 500 m sześc., natomiast jej maksymalne moce to 14 000 m sześc. na dobę. Do Oczyszczalni trafiają ścieki komunalne oraz ścieki pochodzące z przemysłu spożywczego, które poddawane są procesowi mechaniczno – biologicznego oczyszczania. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków zachodzi na kratach schodkowych, w piaskowniku poziomym oraz w osadnikach IMHOFFA. Część biologiczna procesu oczyszczania prowadzona jest na złożach biologicznych oraz w komorach osadu czynnego. Efektem procesu oczyszczania są ścieki oczyszczone, które trafiają do odbiornika.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Powstające w trakcie oczyszczania komunalne osady ściekowe, po odwodnieniu, przekazywane są do Kompostowni Osadów i Biokomponentów „KOMWITA” zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

W 2010 roku rozpoczęliśmy kolejną modernizację obiektu, której celem jest udoskonalenie procesów oczyszczania oraz zwiększenie jej mocy.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku znajduje się Laboratorium, które w 2008 roku otrzymało Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, co pozwoliło na dalsze prowadzenie badań ścieków dla potrzeb własnych.