Pliki do pobrania

Wniosek o instalację dodatkowego wodomierza

Wniosek o określenie warunków przył. do sieci

Wniosek o określenie zapewnienia przył. do sieci

Wniosek o Rozwiązanie Umowy o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzenie Ścieków

Wniosek o sprawdzenie wskazań wodomierza głównego

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Warunki techniczne instalacji dodatkowego wodomierza

Zlecenie czyszczenia kanalizacji sam. ciśnieniowym WUKO

Pełnomocnictwo

Protokół zdawczo-odbiorczy