Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Link do postępowania przetargowego:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/328112

Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz składania ofert.