Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na:

wymianie zworów wodnych w piwnicach budynku przy ul. Broniewskiego 1 i 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Wymiana zaworów żeliwnych przelotowych wody zimnej ø 32 mm z głowicą mosiężną ....  16 kpl.
  2. Wymiana zaworów żeliwnych przelotowych wody zimnej ø 25 mm z głowicą mosiężną ....  8 kpl.
    oraz w przypadku wystąpienia potrzeby wymiany rur podać wycenę wymiany 1 m takich rur:
  3. Wymiana rury stalowej ocynkowanej ø 32 mm ....  1 mb
  4. Wymiana rury stalowej ocynkowanej ø 25 mm  ....   1 mb

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:        do dnia  26 listopada 2021 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:   do dnia  15 stycznia 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,  ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana zaworów podpionowych wody zimnej – Broniewskiego 1 i 3 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies