Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi stolarsko-montażowej polegającej na:
wymianie stolarki okiennej w 4 budynkach - lokale komunalne Gminy Miasto Leżajsk wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

 1. Mickiewicza 63A/3 - Wymiana okna o wymiarach - szer. 146 cm x wys. 143 cm  -1 kpl.
 2. Mickiewicza 63A/3 - Wymiana drzwi balkonowych o wymiarach - szer. 81 cm x wys. 219 cm - 1 kpl.
 3. Staszica 3/18 - Wymiana okien o wymiarach - szer. 114 cm x wys. 117 cm - 2 kpl.
 4. Staszica 3/18 - Wymiana okien o wymiarach - szer. 147 cm x wys. 114 cm  -  2 kpl.
 5. Staszica 3/21 - Wymiana okna o wymiarach - szer. 114 cm x wys. 117 cm  -  1 kpl.
 6. Staszica 3/21 - Wymiana okien o wymiarach - szer. 147 cm x wys. 114 cm  - 2 kpl.
 7. Mickiewicza 114 - Wymiana okna w kl. schodowej - szer. 110 cm x wys. 170 cm - 1 kpl.
 8. Mickiewicza 114 - Wymiana okna w kl. schodowej - szer. 52 cm x wys. 54 cm  - 1 kpl.
 9. Klasztorna 14 - Wymiana okien o wymiarach - szer. 64 cm x wys. 122 cm  -  4 kpl.
 10. Klasztorna 14 - Wymiana okna o wymiarach - szer. 140 cm x wys. 112 cm  - 1 kpl.
 11. Klasztorna 14 - Wymiana okien o wymiarach - szer. 70 cm x wys. 112 cm  - 2 kpl.
 12. Montaż nawiewników okiennych sterowanych ręcznie o przepustowości 40 m³/h - 6 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:        do dnia  9 sierpnia 2021 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:   do dnia  29 października 2021 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana okien – lokale GML w 4 budynkach

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)


Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies