Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Przekrój pionowy przez stropMiejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na: ocieplenie pianką PUR stropu na strychu w budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Wykonanie izolacji termicznej metodą natrysku pianki PUR - 380 m²

Podczas wyceny usługi należy uwzględnić: wykonanie izolacji termicznej metodą natrysku pianki PUR  na posadzce betonowej w części strychowej budynku o grubości warstwy spełniającej wymóg U=0,15 W/m²*K.
Przy wyliczaniu grubości nowej izolacji należy również uwzględnić obecną z wełny mineralnej o grubości 12 cm.
Przy wyliczaniu kosztu usługi należy uwzględnić prace zabezpieczające przed niepotrzebnym zabrudzeniem takich elementów jak drzwi, lampy, blacha pokryciowa itp.

Do oferty należy podać nazwę zastosowanego materiału, jego atest higieniczny lub aprobatę techniczną  oraz parametry typu: współczynnik izolacyjności i wyliczenie grubości do uzyskania U=0,15 W/m² *K

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:        do dnia  15 października 2020 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 listopada 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – ocieplenie stropu pianką PUR – Broniewskiego 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500   lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
  2. Przedmiar robót
  3. Rzut poziomy budynku
  4. Przekrój pionowy przez strop

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies