Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi montażowo-spawalniczej polegającej na: wykonaniu wiaty na 8 rowerów obok budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

 1. Wykonanie konstrukcji wiaty rowerowej na 8 stanowisk z profili stalowych zamkniętych spawanych o wymiarach: wys. = 1,7 ÷ 2,2 m,   = 4 m, głęb. = 2,5 m i kształcie jak niżej
 2. Konstrukcję wiaty należy zabezpieczyć przed korozją 3 warstwami farby
  (może być zastosowana kolorystyka jak na powyższej grafice)
 3. Trzy ściany wiaty + dach należy pokryć przeźroczystą płytą z poliwęglanu komorowego 16 mm
 4. Wiatę należy zamontować na wcześniej już przygotowanym placu utwardzonym kostką brukową,
  o wymiarach 4,5 m x 3 m, (którego dokona inny wykonawca robót).
 5. Wewnątrz wiaty planujemy zamontować dwa stojaki 4 stanowiskowe jak na poniższym zdjęciu,
  które posiadają następujące wymiary: dł. = 1,4 m,  0,99 m, wys. = 0,8 m

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

 • Termin składania ofert:          do dnia  25 września 2020 r.                 do godz. 14-tej
 • Termin wykonania usługi:      do dnia  30 listopada 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,  ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta cenowa – wykonanie wiaty na rowery – Staszica 3 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies