Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn: „Montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał nr 1 Formularz ofertowy.N.S

zał nr 2 oświadczenie brak powiązań N.S.

zał nr 3 wykaz robót

zał nr 4 Wykaz osób.N.S.

zał nr 5 projekt umowy

zał nr 9 Wykaz pracowników N.S.

STWiORB

Przedmiar

Konopnickiej 12

Konopnickiej 9