ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznych w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”.
ZAPYTANIE OFERTOWE 03.01.2018
zał nr 1 Formularz ofertowy Broniewskiego
zał nr 2 oświadczenie brak powiązań Broniewskiego
zał-nr-3-wykaz-robót-Broniewskiego
zał nr 4 Wykaz osób.Broniewskiego
zał nr 5 projekt umowy BRONIEWSKIEGO
zał nr 6 projekty budowalne i STWIORB
zał nr 7 wykaz doświadczenia kierownika robót budowlanych
zał nr 8 Przedmiary robót
zał nr 9 oświadczenie o zatrudnionych osobach

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dot. zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych.
Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego
Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty