ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na:

dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku

z następującym zakresem robót:

Poz. Rodzaj wykonywanych robót Ilość
1 Docieplenie piwnic styrodurem i folią kubełkową poniżej poziomu gruntu 58,79
2 Docieplenie piwnic styrodurem + tynk żywiczny powyżej poziomu gruntu 114,77
3 Docieplenie elewacji styropianem grafitowym + tynk akrylowy 568,06
4 Docieplenie szpaletów styropianem grafitowym + tynk akrylowy 84,72
5 Docieplenie sufitów balkonowych styropianem + tynk akrylowy 106,82
6 Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach balkonowych 118,86
7 Wykonanie tynku cienkowarstwowego na czołach płyt balkonowych 25,45
8 Wykonanie obróbek blacharskich wzdłuż krawędzi zewnętrznych balkonów 105,00 mb
9 Podwyższenie balustrad balkonowych do wys. 1,10 101,80 mb
10 Malowanie 2 x farbami olejnymi balustrad balkonowych 111,98
11 Wymiana parapetów okiennych z bl. powlekanej 79,70 mb
12 Wymiana rynien dachowych ø 160 mm z bl. ocynkowanej 38,75 mb
13 Wymiana rur spustowych ø 140 mm z bl. ocynkowanej 80,00 mb
14 Wykonanie płyty odbojowej o szer. 0,5 m z kostki brukowej 24,53
15 Docieplenie kominów styropianem grafitowym + tynk akrylowy 91,65
16 Nadbetonowanie szerszych czapek kominowych na istniejących czapkach 91,65
17 Malowanie 2 x farbami olejnymi ekranów na wylotach bocznych kominów 20,30
18 Wymiana deflektorów kominowych ø 150 20,00 szt.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:                    do 20 lutego 2019 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:       do 30 października 2019 r

Formularz cenowy wraz z swoją ofertą należy przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta cenowa – Docieplenie elewacji Broniewskiego 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn) .
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Do niniejszego zapytania dołączamy następujące załączniki:

  1. RB-002 – Bro 5 – Zapytanie ofertowe – Docieplenie elewacji – Przedmiar
  2. RB-002 – Bro 5 – Zapytanie ofertowe – Docieplenie elewacji – Formularz
  3. RB-002 – Bro 5 – Zapytanie ofertowe – Docieplenie elewacji – Rysunki