Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Załącznik 1 Oferta

Załącznik 2 Oświadczenie

Załącznik 3 Wykaz osób

Załącznik 4 Wzór Umowy z Wykonawcą