Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi budowlanej przy wykonaniu izolacji p. wilgociowej na ścianach fundamentowych.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi remontowo budowlanej polegającej na wykonaniu izolacji przeciw wilgociowej na ścianach zewnętrznych piwnic  budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku.

Opis budynku:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 75 mieszkań w 5 klatkach schodowych.
Budynek został wybudowany w 1972 r. w technologii uprzemysłowionej (Rzeszowski Wielki Blok).
Obecna izolacja przeciw wilgociowa wykonana w postaci zaimpregnowanego tynku masą asfaltową jest mało skuteczna

        

Foto 1 – Elewacja frontowa i północna                      Foto 2 – Elewacja tylna i południowa

Zakres prac i inne istotne warunki wykonawstwa robót

 • Demontaż istniejącej płyty odbojowej z betonowych płyt chodnikowych 50 x 50 cm – 76,75 m²
 • Odkopanie ścian fundamentowych na głębokość do spodu ław fundamentowych (około 2 m) – 307,00 m³
 • Skucie odparzonego starego tynku na około 50% powierzchni i zeskrobanie łuszczącej się izolacji – 76,75 m²
 • Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem powierzchni na ostro – 153,50 m²
 • Zagruntowanie tynku na ścianach Abizolem R firmy Matizol jako podkład pod izolację z papy – 153,50 m²
 • Wykonanie izolacji pionowej z papy firmy Matizol MAX Fundament SBS Super Montaż gr. 3,2 mm – 153,50 m²
 • Montaż listwy aluminiowej wzdłuż górnej krawędzi papy na wys. 10 cm ponad płytą odbojową – 153,50 mb
 • Przerobienie podejść kanalizacyjnych do rur spustowych obecnie z żeliwa na PVC-U WAVIN ø 160 – 10,00 mb
 • Jak wyżej lecz zamontowanie kolan ze stopką ø 160 firmy WAVIN na głęb. ok. 140 cm pod ziemią – 5 kpl.
 • Jak wyżej lecz czyszczaków z PVC-U ø 160 firmy WAVIN na wysokości 60 cm nad płytą odbojową – 5 kpl.
 • Zamontowanie wzmocnionych rurhaków ø 160 na poziomie dolnej krawędzi kielicha czyszczaka – 5 kpl.
 • Demontaż odsadzek z kolan na rurach spustowych ø 150 z bl. ocynk i przedłużenie ich o 1 m – 5,00 mb
 • Uzupełnienie ocieplenia w miejscach po zdemontowanych odsadzkach na rurach spustowych – 5 kpl.
 • Zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczaniem gruntu – 307,00 m³
 • Montaż obrzeża trawnikowego dla płyty odbojowej wokół budynku w kolorze grafitowym – 153,50 mb
 • Montaż płyty odbojowej o szer. 0,5 m z kostki brukowej Nostalite Polbruk gr. 4 cm kolor grafitowy – 76,75 m²
 • Wykonanie zagłębień w płycie odbojowej dla 2 okienek z palisady betonowej –  5 mb
 • Utylizacja materiału rozbiórkowego i wyprofilowanie spadku 2% od budynku na zewnątrz

Dla uzupełnienia informacji 2 zdjęcia z nietypowymi elementami:
      

Foto 3 – Przykładowe okienko piwniczne                    Foto 4 – Przykładowe odsadzki na rurach spustowych

Terminy i inne informacje dotyczące wykonawstwa robót

Termin wykonania robót: do 30 września 2018 r.

Ofertę należy przesłać w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa usługi – Izolacja piwnic Mickiewicza 53 w Leżajsku”
na adres naszego zakładu: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
w terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 14-tej.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze nr 3 w godz. od 7 00 do 15 00 lub pod nr telefonu komórkowego 603 505 340 (Bogdan Jagusztyn).

RB-003_1-13 – Mic 53 – Zapytanie o cenę – Izolacja ścian piwnic (plik pdf)

Załączniki – Mic 53 (plik pdf)