ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na :
montażu instalacji domofonowej,
montażu instalacji monitoringu dla terenu przy budynku
oraz wymianie istniejących lamp na energooszczędne typu LED
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Leżajsku
.

Opis budynku:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 21 mieszkań w 1 kl. schodowej,  posiada 5 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenie pod 75% budynku. Budynek został wybudowany w 1963 r.  w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły ceramicznej pełnej i stropami gęstożebrowymi z pustaka DMS. Drzwi główne do budynku zostały w 2013 r. wymienione na nowe metalowe z aluminium, są to drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz na prawą stronę, posiadają samozamykacz. Klatka schodowa w budynku jest nie ogrzewana, gdyż  wejścia do mieszkań są usytuowane z tzw. galerii zewnętrznych (balkonów). Obecne oświetlenie w klatce schodowej zostało  wykonane z typowych lamp porcelanowych (z tradycyjną żarówką), które zostały zamontowane na ścianach na wys. około 30 cm od sufitu. Z uwagi na to, że wejście do 5 mieszkań w budynku jest realizowane z poziomu terenu,  a nie poprzez klatkę schodową dlatego instalacja domofonowa będzie dotyczyła tylko 16 lokali.
Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

Instalacja domofonowa.

Z uwagi na fakt, że na naszych zasobach zarządzanych przez nasz Zakład mamy już instalacje domofonowe wykonane z podzespołów firmy LASKOMEX, które sprawdziły się w eksploatacji dlatego i na tym budynku chcemy zamontować podobny zestaw składający się z:

 • Panelu zewnętrznego typ CP-2502NR firmy Laskomex –  1 kpl
 • Zasilacz sieciowy Zasilacz TR/B 2300 firmy Laskomex –  1 kpl
 • Zabezpieczenie prądu bezpiecznikiem typu „S” –  1 kpl
 • Kaseta elektroniki EC-2502 AR firmy Laskomex –  1 kpl
 • Elektrozaczep drzwiowy –  1 kpl
 • Unifon cyfrowy LM-8/W5 firmy Laskomex – 16 kpl
 • Brelok RFID 30 mm (21 dla mieszkań + 3 dla sprzątaczki i konserwatorów) – 24 szt.
 • Korytka z okablowaniem –  1 kpl
 • Szafka zamykana na klucz (na bezpiecznik „S”, zasilacz i kasetę elektroniki) –  1 kpl

Zasilacz instalacji domofonowej należy przyłączyć do oświetleniowej w kl. schodowej.

Wszystkie przewody należy poprowadzić w korytkach instalacyjnych z pokrywą lub w rurkach na uchwytach zamontowanych do powierzchni ścian klatką schodową następnie po elewacji w galeriach do poszczególnych mieszkań na wysokości ok. 30 cm od sufitu z zachowaniem odpowiednio pionów i poziomów oraz równoległości do skosu biegów schodowych.

Panel zewnętrzny po lewej stronie na ścianie obok drzwi (najlepiej w płytce jak na Staszica 3)

Wymiana lamp na energooszczędne typu LED

Z uwagi na niedawno odnawiane malowanie klatki schodowej oraz na fakt zamontowania obecnych lamp na ścianach na wys. około 30 cm od sufitu nowe lampy będą również montowane w tych samych miejscach (punkt w punkt) aby uniknąć rozkuć i ponownego malowania klatek schodowych, natomiast później kiedy przyjdzie czas na ponowne malowanie,
wówczas poprzesuwa się lampy na sufit, dlatego obecny zakres robót będzie następujący:

 • Demontaż istniejących porcelanowych lamp z utylizacją materiału rozbiórkowego – 8 szt.
 • Dostawa i montaż lamp Voltea LED Detecta 8 W z detektorem ruchu PIR – 8 szt.
 • Demontaż wyłączników światła i wykonanie pętli na obwodach zasilania lamp – 8 szt.
 • Dostawa i montaż zaślepek po wyłącznikach światła typu Voltea LID 80 – 11 szt.
 • Odłączenie i likwidacja obecnego automatu schodowego – 1 kpl.

Wykonanie monitoringu dla terenów zewnętrznych przy budynku

Z uwagi na występowanie przy budynku  parkingów przyblokowych w 2 miejscach,  kamerki monitoringu muszą obejmować oba te tereny, tj. przy ścianie szczytowej południowej
oraz przy ścianie frontowej.

Do wykonania instalacji monitoringowej należy uwzględnić następujące elementy:

 • Szafka wandaloodporna zamykana na klucz zamontowana w klatce schodowej – 1 kpl.
 • Zasilacz energii elektrycznej typ PSDCR08128 – 1 szt.
 • Rejestrator typ DS.-7204HQI-K1 – 1 szt.
 • Dysk twardy typ WD Purple 2 TB lub 2 dyski po 1 TB – 1 kpl.
 • Kamerki typ Turbo HD DS.-2CE56F7T-VPIT (3,6 mm) – 3 szt.

Terminy dotyczące wykonania usługi:

Termin wykonania usługi: do 31 października 2018 r.

Termin składania ofert do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 14-tej

Ofertę cenową należy nam przesłać na adres: bjagusztyn@mzklezajsk.pl  lub tradycyjną pocztą na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – domofon, lampy LED, monitoring – Staszica 1 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

RB-016.1-9 – Sta 1 – Zapytanie o cenę – Domofon LED Monitoring – Formularz