Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi projektowej – remont dachu i kominów ponad dachem

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi projektowej na remont dachu i kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku.

Opis budynku i obecny stan techniczny dachu wraz z kominami:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 3 kondygnacje nadziemne, 26 mieszkań w 3 kl. schodowych.

Budynek został wybudowany w 1959 r. w technologii tradycyjnej, jako murowany z cegły ceramicznej pełnej.

Dach czterospadowy, kopertowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą ocynkowaną na rąbek stojący i leżący, rynny fartuchowe. Dach na przestrzeni lat był parę razy remontowany, najpoważniejszy remont przeprowadzony w latach 70 ub wieku polegał na wymianie dachówki ceramicznej na blachę ocynkowaną, którą w roku 2000 przemalowano farbami bitumicznymi (Alubit Tytan Professional), jednak z uwagi na długo funkcjonujący system grzewczy piecowo-węglowy i spalanie węgla niskiej jakości (z dużą ilością związków siarki) na dzień dzisiejszy pokrycie to jest już mocno skorodowane.

Również skorodowana jest ława kominiarska, szczególnie w miejscach przejścia konstrukcji ławy przez pokrycie dachowe.

Do dnia dzisiejszego w większości lokali piece węglowe zostały zamienione na centralne ogrzewania, tzw. etażowe zasilane z kotłów gazowych dwufunkcyjnych, dlatego też wiele sztoków kominowych jest już nieczynna dlatego podczas planowanego remontu można byłoby je rozebrać do poziomu stropu na strychu lub do poziomu poniżej pokrycia dachowego.

Natomiast jeśli chodzi o dokumentację techniczną, to z czasów budowy nie zachowała się żadna dokumentacja projektowa, ale za to posiadamy, co prawda nie zrealizowany projekt budowlany z 1973 r. na nadbudowę 1 kondygnacji na tym budynku,  który na życzenie może zostać udostępniony.

Kominy ponad dachem, które w 2000 r. zostały ocieplone styropianem gr. 5 cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym są w stanie zadawalającym, natomiast czapy kominowe wykonane z wątpliwej jakości betonu pomimo  zaimpregnowania abizolem R + G już się sypią i wymagają remontu. Wszystkie wyloty kanałów spalinowych i dymowych przechodzą przez czapy kominowe i są skierowane do góry (zakończone spalinowe deflektorami, a dymowe rurami żeliwnymi), natomiast wyloty z kanałów wentylacyjnych zostały skierowane są na boki kominów i są zabezpieczone przed ptakami kratkami wentylacyjnymi, które jednak z powodu ich zamocowania w grubości styropianu podatne są na wyrywanie przez te ptaki.

Zakres robót remontowych i inne istotne aspekty do uwzględnienia w projekcie:

 1. Wykonanie projektu budowlanego, w którym należy uwzględnić:
  – Inwentaryzację stanu istniejącego więźby dachowej i kominów wraz ze wskazaniem elementów do wymiany
  – Rozebranie nieczynnych sztoków kominowych do poziomu posadzki na strychu lub do pokrycia dachowego.
  – Przerobienie bocznych wylotów kanałów wentylacyjnych na pionowe zakończone nasadą kominową typu Alfawent
  – DN 150 – tutaj proponujemy zastosowanie rozwiązania systemowego WIRPLAST, tj. połączenia nasad Alweent z czapką kominową z PVC – tylko na kanałach wentylacyjnych obniżonych, natomiast na kominach wysokich wykonanie nowych czap wylanych z betonu nad istniejącymi czapkami i pokrycie ich papą termozgrzewalną.
  – Zamurowanie otworów po bocznych wylotach kanałów wentylacyjnych i położenie tynku cienkowarstwowego na ścianach wszystkich kominów z tynku akrylowego na podkładzie zaprawa-siatka-zaprawa-siatka-zaprawa.
  – Nowe pokrycie dachowe zaprojektować jako wykonane z blachodachówki w kolorze ceglastym.
  – Pod blachodachówką przewidzieć membranę dachową z folii paro-przepuszczalnej.
  – Wydłużyć połacie dachowe poza bryłę budynku, tak aby zamontować rynny wiszące zamiast obecnie leżących.
  – Zaprojektować skuteczne płotki śniegowe na dachu z uwagi na to, że tuż przy budynku jest chodnik.
  – Obecny gzyms murowany może być do rozbiórki lub do osłonięcia przez obudowę poziomą podbitką.
  – Obecną ławę kominiarską należy wymienić na wyłazy dachowe przy każdym kominie.
  – Od wyłazu dachowego zamiast pomostu do obsługi kominów zaprojektować stopnie kominiarskie.
  – Przy kominach od str. południowej istniejące 3 lukarna zastąpić oknami połaciowymi będącymi w zasięgu ręki.
  – Uzupełnienie brakującej instalacji odgromowej.
 1. Opracowany projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opracowania, opinie branżowe i uzgodnienia wymagane w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 2. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz należy dopełnić procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Opracowanie projektowe winno zawierać również przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Terminy dotyczące wykonania usługi:

Termin wykonania usługi: do 20 lipca 2018 r.

Termin składania ofert do 4 czerwca 2018 r. do godz. 14-tej

Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub tradycyjną pocztą na adres naszego zakładu: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa – Usługa projektowa Mickiewicza 60 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie
pod nr tel. 603 505 340  (Bogdan Jagusztyn) lub na str. internetowej http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2018/

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.