Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi przy wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na: wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku.

Opis budynku:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 5 kondygnacji nadziemnych, 65 mieszkań w 5 kl. schodowych, Budynek został wybudowany w 1974 r. w technologii uprzemysłowionej RWB (Rzeszowski Wielki Blok). Obecna kanalizacja sanitarna w budynku nie jest jednorodna, na przestrzeni czasu była modyfikowana i częściowo wymieniona z żeliwa na PCV. Podejścia odpływowe dla urządzeń oddalonych od pionów, a w szczególności podejścia do wpustów podłogowych znajdują się pod sufitem mieszkania znajdującego się niżej. Natomiast instalacja wodociągowa została wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Obecny stan tej instalacji też wymaga wymiany z powodu zaawansowanej korozji odcinków znajdujących się w posadzce i tuż nad posadzką.

Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

Obecnie remontu tych instalacji wymaga już cały budynek, lecz z uwagi na różne podejście właścicieli lokali do remontów, przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wymiana pionów tylko w tym pionie mieszkaniowym, z którego wpłynął komplet oświadczeń ze zgodą na udostępnienie swego lokalu celem przeprowadzenie remontu, tj. z mieszkań o nr 26, 29, 32, 35 i 38. Są to mieszkania w III kl. schodowej (lewy pion mieszkaniowy), w którym pomieszczenia kuchni i łazienek są blisko siebie, więc występuje tylko jeden pion wodno-kanalizacyjny. Możliwe, że między czasie podczas wykonywania robót wpłynie nam kolejny komplet oświadczeń, wówczas zakres umowy może zostać powiększony.

Pion kanalizacyjny należy wymienić w całości, tzn. od posadzki w piwnicy, przez wszystkie mieszkania wraz z przejściem przez stropodach do wywiewki, którą należy zamontować na wysokości 2 m ponad dachem, z tym że aby umożliwić udrażniania kanalizacji z poziomu dachu należy wykonać połączenie kielichowe na wys. ok. 0,5 m ponad dachem.

Obecne kratki ściekowe pod wannami wraz z podejściami znajdującymi się w mieszkaniach zazwyczaj pod sufitem mieszkania znajdującego się piętro niżej, należy przerobić na schowane w grubości posadzki lub całkowicie z nich zrezygnować, a wannę lub kabinę natryskową połączyć z kanalizacją za pomocą syfonu nadstropowego.

Przy wycenie robót do oferty prosimy uwzględnić tylko wymianę samych pionów wodno-kanalizacyjnych, gdyż podejścia odpływowe od urządzeń znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach tj. od muszli ustępowej, umywalki, zlewu, wanny lub kabiny natryskowej będą zlecać Wam i rozliczać się finansowo indywidualnie poszczególni właściciele lokali.

Każdorazowo szczegółowy zakres robót dodatkowych w danym mieszkaniu wraz z wynagrodzeniem należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem danego lokalu.

 

Zatem do wyceny ofertowej należy uwzględnić następujący zakres robót:

 •  Demontaż pionu wodnego z rur stalowych ocynk. od zaworu ø 32 mm w piwnicy, który pozostaje – 15 mb
 •  Montaż instalacji wodnej z rur PP-R PN 20 stosując stopniowanie średnic – 15 mb
 • J. w. lecz zaworu tradycyjnego ø 20 mm z dławikiem przed wodomierzem – 5 szt.
 • J. w. przywrócenie istniejącego wodomierza – 5 szt.
 • J. w. lecz zaworu antyskażeniowego ø 20 mm za wodomierzem – 5 szt.
 • J. w. lecz zaworu kulowego ø 20 mm typu ciężkiego z dławikiem za wodomierzem – 5 szt.
 • J. w. lecz otuliny termoizolacyjnej o gr. 6 mm na całej długości nowej instalacji wodnej – 15 mb
 •  Demontaż kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych i PVC od posadzki piwnic do wywiewki nad dachem – 20 mb
 •  Montaż wyczystki rewizyjnej z PVC ø 100 nad posadzką w piwnicy – 1 szt.
 • J.w. lecz pionu sanitarnego z rur PVC ø 100 atestowanych od wyczystki do wywiewki ponad dachem – 20 mb
 • J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 100/100 dla podejść odpływowych od muszli ustępowych – 5 szt.
 • J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 100/50 dla podejść od zlewu i wanny – 10 szt.
 • J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 50/50 dla podejść od umywalki – 5 szt.J.
 • J.w. lecz wywiewki ponad dachem z PCV ø 100 – 1 szt.
 • Uzupełnienie ubytków w ścianach i w posadzkach na równo z licem starego tynku lub surowej posadzki
  (bez odnawiania malowania czy uzupełniania płytek lub innych okładzin na posadzkach i ścianach).
 • Utylizacja wszystkiego materiału rozbiórkowego.

Terminy dotyczące wykonania usługi:

Termin wykonania usługi: do 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert do 30 maja 2018 r. do godz. 14-tej

Ofertę cenową wraz z kosztorysem należy przesłać e-mailem do bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub tradycyjnie na adres naszego zakładu: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa – wymiana pionów wod-kan – Kopernika 5 w Leżajsku

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie
pod nr tel. 603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.