Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku
występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowej polegającej na:

uszczelnieniu pokrycia dachowego z blachy trapezowanej
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5
w Leżajsku.

 

Opis budynku:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 24 mieszkania w 2 kl. schodowych, o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz z podpiwniczeniem pod całością budynku. Budynek został wybudowany w 1996 r.  w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły ceramicznej, posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z połaciami zróżnicowanymi wysokościowo, został pokryty blachą trapezowaną ocynkowaną fabrycznie malowaną. Pokrycie dachowe z blachy zostało przymocowane do łat za pomocą gwoździ z uszczelnieniem gwoździa pod główką za pomocą neoprenowej podkładki. Na przestrzeni 22 lat istnienia budynku, kiedy to zimowe skurcze blachy i letnie rozszerzenia powodowały przeginanie gwoździ raz w jedną, raz w drugą stronę doprowadziło do rozkalibrowania otworów w miejscu gwoździ, a także lekkie wyciąganie tych gwoździ. Budynek ma niecałe 39 m długość i około 10,5 m szerokości.

Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

W zakresie wykonanej usługi  przy uszczelnieniu pokrycia dachowego należy przewidzieć wykonanie następujących czynności:
1).   Wyciągnięcie z pokrycia dachowego istniejących gwoździ wraz z uszczelką EPDM.
2).   Wkręcenie w te miejsca wkrętów farmerskich ø 4,8 mm o długości gwintu około 60 mm w ilości: (7 rzędów x 10 szt/mb x 40 mb x 2 połacie dachowe) = 5 600,- szt.
3).   W przypadku wystąpienia dużego rozkalibrowania otworów w blachach należy zastosować dodatkową większą podkładkę z uszczelką np. ø 19 mm oraz dłuższy wkręt np. 70 mm
4).   W przypadku wystąpienia dużego rozkalibrowania otworu w łacie drewnianej należy wówczas zastosować wkręt o większej średnicy.
5).   W przypadku wystąpienia w pokryciu z blachy innych nietypowych dziur należy je uszczelnić za pomocą trwale plastycznego sylikonu dekarskiego.
6).   Do wykonawcy będzie należało wyzbieranie wszystkich gwoździ wraz z ich utylizacją.
7).   Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz ze szczególną ostrożnością w stosunku do istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowanej.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:          do 29 czerwca 2018 r.        do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:     do 14 września 2018 r.

 

Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa – Uszczelnienie dachu – Broniewskiego 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.