Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości
Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku
występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na
wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku
.

Opis budynku:

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 75 mieszkań w 5 kl. schodowych,
posiada 5 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenie pod całością budynku.

Budynek został wybudowany w 1972 r.
w technologii uprzemysłowionej RWB (Rzeszowski Wielki Blok).

Obecnie kanalizacja sanitarna w budynku wykonana z rur żeliwnych nie jest już jednorodna,
na przestrzeni czasu podczas doraźnych remontów została częściowo wymieniona na PCV.

Podejścia odpływowe od urządzeń oddalonych od pionów, a w szczególności podejścia do
wpustów podłogowych znajdują się pod sufitem w mieszkaniu znajdującym się piętro niżej.

Natomiast instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych
na gwint jest też w stanie wymagającym wymiany z powodu zaawansowanej korozji
na niektórych odcinkach  szczególnie znajdujących się w posadzce i tuż nad posadzką.

W mieszkaniach występują dwie średnice wodomierzy, starsze ø 20 mm i nowsze ø 15 mm,
obecnie nasz Zakład montuje tylko wodomierze ø 15 o przepustowości dawnego ø 20 mm.

Zakres robót i inne istotne warunki wykonawstwa robót:

Na chwilę obecną remontu wymagają instalacje wodno-kanalizacyjne już w całym budynku,
lecz z uwagi na brak jednomyślności wśród właścicieli lokali (jedni są za, drudzy przeciwni),
dlatego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wymiana pionów w 1 pionie,
tj. w pionie mieszkaniowym z następującymi numerami mieszkań: 17, 20, 23, 26 i 29.

Jest to środkowy pion mieszkaniowy znajdujący się w II kl. schodowej,
w którym pomieszczenia kuchni i łazienek są oddzielone od siebie korytarzem,
dlatego występują tu 2 piony wodno-kanalizacyjne (osobny dla kuchni, osobny dla łazienek).

Możliwe, że między czasie podczas wykonywania robót wpłynie kolejny komplet oświadczeń,
wówczas zakres umowy może zostać powiększony o następny pion mieszkaniowy.

Piony kanalizacyjne należy wymienić w całości, począwszy od posadzki w piwnicy budynku,
przez wszystkie mieszkania włącznie z przejściem przez stropodach do wywiewki,
którą należy zamontować na wysokości 2 m ponad dachem z tym że, aby umożliwić w przyszłości
udrażniania kanalizacji z poziomu dachu należy wykonać dodatkowe połączenie kielichowe
na wysokości około 0,5 m ponad dachem.

Obecne wpusty podłogowe (kratki ściekowe) znajdujące się pod wannami wraz z podejściami
znajdującymi się w mieszkaniach zazwyczaj pod sufitem mieszkania usytuowanego piętro niżej,
należy przerobić na schowane w grubości posadzki lub całkowicie z nich zrezygnować,
a wannę lub kabinę natryskową połączyć z kanalizacją za pomocą syfonu nadstropowego.

Podczas wyceny robót do oferty prosimy o uwzględnienie tylko wymiany samych pionów
wodno-kanalizacyjnych, gdyż wszystkie podejścia odpływowe od urządzeń znajdujących się
w poszczególnych mieszkaniach, tj. od muszli ustępowej, umywalki, zlewu, wanny lub kabiny
będą zlecać Wam i rozliczać się finansowo indywidualnie poszczególni właściciele lokali.

Szczegółowy zakres robót dodatkowych w danym mieszkaniu wraz z wynagrodzeniem
należy każdorazowo uzgadniać indywidualnie z właścicielem danego lokalu.

Zatem do wyceny ofertowej należy uwzględnić następujący zakres robót:

– Demontaż pionów wodnych z rur ocynk od zaworu podpionowego ø 25 mm – 30 mb
– Montaż nowej instalacji wodnej z rur PP-R PN 20 stosując stopniowanie średnic – 30 mb.
– J,w. lecz zaworu tradycyjnego ø 15 lub 20 mm z dławikiem przed wodomierzem – 10 szt.
– J.w. ponowne zamontowanie wcześniej zdemontowanych wodomierzy – 10 szt.
– J w. lecz zaworu antyskażeniowego ø 15 lub 20 mm za wodomierzem – 10 szt.
– J. w. lecz zaworu kulowego ø 15 lub 20 mm typ ciężki z dławikiem za wodom. – 10 szt.
– J. w. lecz otuliny termoizolacyjnej o gr. 6 mm na całej długości nowej instalacji – 30 mb
– Demontaż kanalizacji z żeliwa i PVC od piwnic do wywiewki nad dachem – 40 mb.
– Montaż wyczystki rewizyjnej z PVC ø 100 nad posadzką w piwnicy – 2 szt.
– J.w. lecz pionu z rur PVC ø 100 atestowanych    – 40 mb
– J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 100/100 dla podejść od muszli ustęp. – 5 szt.
– J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 100/50 dla podejść od zlewu i wanny – 10 szt.
– J.w. lecz trojaków rozgałęźnych PVC ø 50/50 dla podejść od umywalki – 5 szt.
– J.w. lecz wywiewki ponad dachem z PCV ø 100 – 2 szt.
Uzupełnienie ubytków w ścianach i w posadzkach na równo z licem starego tynku
lub surowej posadzki (bez odnawiania malowania czy uzupełniania płytek
lub innych okładzin na posadzkach i ścianach).
– Utylizacja wszystkiego materiału rozbiórkowego.

Terminy dotyczące wykonania usługi:

Termin wykonania usługi: do 31 sierpnia 2018 r.
Termin składania ofert do 5 czerwca 2018 r. do godz. 14-tej

Ofertę cenową wraz z kosztorysem należy przesłać na adres: bjagusztyn@mzklezajsk.pl
lub tradycyjną pocztą na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana pionów wod-kan – Mickiewicza 53 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3
lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
lub na stronie internetowej: http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2018/

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni
od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.