Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako jako wykonujący czynności właściciela w zarządzie nieruchomościami położonymi na terenie miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia wyszczególnionego w Przedmiarze robót, tj. usługi polegającej na:
remoncie biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny w bud. przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku
z następującym zakresem robót:

 1. Rozbiórka ściany działowej murowanej z cegły o grubości 1/2 cegły …………………………….  1,67 m³
 2. Wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm zbrojonej zgrzewaną siatką posadzkarską ……..  23,51 m²
 3. Wykonanie ściany działowej z płyt GK na konstrukcji z profili stalowych ……………………  12,42 m²
 4. Montaż drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą w nowej ścianie z płyt GK ………………………..   1 kpl.
 5. Wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 100 i 50 w kuchni i łazience ………..   22 mb
 6. Wykonanie podejść instalacji wodnej z rur miedzianych w kuchni i łazience ………………….   17 mb
 7. Montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu kuchni i łazienki …………………………………..   6 kpl.
 8. Wykonanie podejścia inst. CO do łazienki i montaż grzejnika drabinko-suszarki ……………   10 mb
 9. Montaż 3 obwodów instalacji elektrycznej (dwa dla gniazdek + 1 dla oświetlenia) ………….   55 mb
 10. Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w pomieszczeniu kuchni i łazienki ………………  20,88 m²
 11. Wyłożenie płytkami ceramicznymi posadzek w pokoju, kuchni i łazience …………………..   24,47 m²
 12. Dwukrotne przemalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów ………………………………   78,86 m²
 13. Dwukrotne przemalowanie lakierobejcą drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą ……………..   5,63 m²

Uwaga!  Dokładny opis robót i materiałów znajduje się w załączniku Przedmiar robót

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 23 października 2019 r.  do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 16 grudnia 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu cenowym i przesłać na e-mail: bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,  ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – adaptacja biura na lokal mieszkalny – Sanowa 34 Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz cenowy na którym należy złożyć ofertę
 2. Przedmiar robót
 3. Rzut poziomy remontowanego lokalu