Zapytanie Ofertowe – Usługa budowlano-remontowa

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej polegającej na:

wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów na budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

 1. Rozbiórka nieczynnych kominów do poziomu posadzki na strychu ………………………………………………  13 kpl.
 2. Remont czapek kominowych na kominach pozostawionych do eksploatacji ………………………….  2,08 m³
 3. Docieplenie kominów jak wyżej od posadzki strychu do czapek kominowych ………………….  347,67 m²
 4. Demontaż ławy kominiarskiej, pokrycia i całości ołacenia na dachu  ……………………………………   773,63 m²
 5. Impregnacja więźby dachowej przed korozją biologiczną i ogniem  ……………………………………   3820,24 m²
 6. Wydłużenie połaci dachowej poza bryłę budynku i wykonanie podsufitki  …………………………..   55,85 m²
 7. Montaż rynien ø 180 mm i rur spustowych ø 125 mm w systemie PVC Galeco  …………………   129,4 mb
 8. Montaż membrany, kontrłat, łat i pokrycia z blachodachówki powlekanej  ………………………   768,57 m²
 9. Montaż wyłazów dachowych przy kominach pozostawionych do eksploatacji  ………………………..   9 kpl.
 10. Montaż ław kominiarskich jako komunikacji dachowej do obsługi kominów  ……………………….   108 szt.
 11. Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku i uziomów ziemnych  ……………………………..   1 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje załącznik „Przedmiar robót”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 17 lutego 2020 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 30 września 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – remont dachu wraz kominami – Mickiewicza 60 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500  lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz cenowy, na którym należy złożyć ofertę
 2. Przedmiar robót – Remont dachu
 3. Projekt budowlany remontowanego dachu
 4. Rysunki robocze

Pozdrawiam

Bogdan Jagusztyn

tel: 603 505 340