ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na:

wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku

z następującym zakresem robót:

  1. Demontaż istniejących 18 szt. drewnianych okienek piwnicznych, w tym: 14 szt. 60 cm x 60 cm + 4 szt. 90 cm x 150 cm – (bok dłuższy w pozycji poziomej) wraz z utylizacja wszystkiego materiału rozbiórkowego
  2. Jak wyżej lecz dostawa i montaż 18 szt. nowych okienek wykonanych z PCV o wymiarach: 14 szt. 60 cm x 60 cm + 4 szt.  90 cm x 150 cm (bok dłuższy w pozycji poziomej)
    Uwaga! Podane wymiary nie są wymiarami montażowymi (są zaokrąglone do pełnych wartości 10 cm). Natomiast pozostałe parametry dla okien to: kolor – biały,  jednoskrzydłowe, zawiasy na dolnej krawędzi, blokada pozycji uchyłu, od wewnątrz nie przewiduje się montażu parapetów, pakiety szybowe z podwójną szybą o współczynniku nie większym niż 1,6 W/(m²-K)
  3. Dostawa i montaż 18 szt. parapetów zewnętrznych dla okien jak wyżej z blachy powlekanej o gr. 0,7 mm i szer. ok. 30 cm w kolorze brązu – RAL 8016.

Uwagi do wykonawstwa robót: Nową stolarkę okienną należy montować za pomocą typowych uchwytów przewidzianych instrukcją producenta okien, uszczelnienie za pomocą pianki poliuretanowej montażowej, którą po obcięciu należy zabezpieczyć sylikonem od strony zewnętrznej na głębokość minimum 5 mm. Również parapety zewnętrzne należy zamontować przy pomocy pianki poliuretanowej montażowej nadając im spadek około 5%, na zewnątrz zazębiając je za pierwszy dolny felc w ościeżnicy. Oba końce parapetu należy też wpuścić w boczne szpalety okienne na gł. minimum 1,5 cm, natomiast szerokość parapetu należy tak dobrać, aby parapet wystawał na nie mniej niż 4 cm poza lico ściany z nowym ociepleniem, które zostanie wykonane ze styropianu o gr. 10 cm.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 25 kwietnia 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 31 maja 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl
lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – Wymiana okienek piwnicznych Broniewskiego 5 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3
lub telefonicznie pod nr tel. 
603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
lub na stronie internetowej: http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2019/

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Wymiana okienek – Formularz
Zapytanie ofertowe – Wymiana okienek – Rysunek elewacji
Zapytanie ofertowe – Wymiana okienek – parapety