ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk  występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi posadzkarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na:
wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. Klasztornej 14/2 w Leżajsku
z następującym zakresem robót:

 1. Rozbiórka pieca grzewczego na węgiel znajdującego się w pokoju……………………0,89 m³
 2. Demontaż istniejących drewnianych podłóg w pokoju, kuchni i w korytarzu … 30,93 m³
 3. Usunięcie istniejącej podsypki wykonanej z żużla kotłowego i gruzu……………… 8,04 m³
 4. Wykonanie podkładu pod izolację z betonu B-10 o grubości około 5 cm …………. 1,55 m³
 5. Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej z 2 warstw papy termozgrzewalnej …. 35,56 m²
 6. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 o grubości 10 cm ……….. 3,09 m³
 7. Wykonanie izolacji przeciw wodnej z folii budowlanej o grubości 0,3 mm …….35,56 m²
 8. Wykonanie posadzki z betonu B-15 o grubości 8 cm zazbrojonego siatką ………. 2,47 m³
 9. Uupełnienia tynku na styku z posadzką i zamurowanie otworu w kominie …… 18,82 m²
 10. Montaż paneli podłogowych drewnopodobnych o klasie ścieralności AC4 ……. 22,47 m²
 11. Wyłożenie posadzki w kuchni płytkami ceramicznymi + cokolik na ścianach …. 9,62 m²
 12. Utylizacja wszystkiego materiału porozbiórkowego ……………………………………. 10,48 m³

Uwaga!  Szczegółowy opis do robót został zamieszczony w załączniku „Przedmiar robót”.

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:            do 24 czerwca 2019 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:       do 30 sierpnia 2019 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana podłóg – Klasztorna 14/2”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 w pok. nr 3
lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz cenowy do zapytania ofertowego – na którym należy złożyć ofertę
2. Przedmiar robót do usługi remontowo-budowlanej
3. Rysunek z rzutem poziomym remontowanego lokalu