Zespół Techniczno – Inwestycyjny

Do zadań Zespołu Techniczno – Inwestycyjnego należy:

  • wydawanie zapewnień dostaw i warunków technicznych podłączania obiektów do sieci komunalnych,
  • wyłanianie w drodze konkursu lub przetargu listy referencyjnej wykonawców na usługi projektowe i budowlane (budowa przyłączy, odcinków sieci itp.)
  • organizowanie okresowych przetargów na usługi projektowe i budowlane (budowa przyłączy, odcinków sieci)
  • uzgadnianie dokumentacji projektowych,
  • planowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji,
  • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, przeglądy okresowe budynków,
  • koordynowanie spraw technicznych spółki,
  • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
  • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych na naradach koordynacyjnych z urzędami i instytucjami,
  • współpraca z Gminą Miasto Leżajsk w zakresie uzgodnień dot. uzbrajania terenów i kierunków rozwoju infrastruktury komunalnej.

Pliki do pobrania;

Wniosek o określenie zapewnienia przył. do sieci

Wniosek o określenie warunków przył. do sieci

Wniosek o instalację dodatkowego wodomierza

Kontakt: Zespół Techniczno – Inwestycyjny
tel. +48(017)242-08-58 wew. 129, kom. 609 020 958
bogdanpiet@mzklezajsk.pl