Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Do zadań Zespołu Techniczno-Inwestycyjnego należy:

 • wydawanie zapewnień dostaw i warunków technicznych podłączania obiektów do sieci komunalnych,
 • wyłanianie w drodze konkursu lub przetargu listy referencyjnej wykonawców na usługi projektowe i budowlane (budowa przyłączy, odcinków sieci itp.),
 • organizowanie okresowych przetargów na usługi projektowe i budowlane (budowa przyłączy, odcinków sieci),
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • planowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji,
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, przeglądy okresowe budynków,
 • koordynowanie spraw technicznych spółki,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych na naradach koordynacyjnych z urzędami i instytucjami,
 • współpraca z Gminą Miasto Leżajsk oraz z urzędami i instytucjami, w zakresie uzgodnień dot. uzbrajania terenów i kierunków rozwoju infrastruktury komunalnej.

Kontakt

tel. +48 17 242 08 58 wew. 129
email: zti@mzklezajsk.pl

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies