Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Do zadań wydziału należy prowadzenie i organizowanie działalności w zakresie:

  • eksploatacji ujęć wody oraz dostawy wody do odbiorców,
  • remontów i konserwacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
  • nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury wod.-kan.
  • zapewnienie obsługi usuwania awarii w eksploatowanych urządzeniach.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku jest głównym i zarazem jedynym dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków na terenie Miasta Leżajska. Miasto jest zaopatrywane w wodę przez pięć studni głębinowych zlokalizowanych na obszarze dwóch głównych ujęć wody „Lipy” oraz "Nad Stojadłem".

Ujęcia te znajdują się w obszarze największego na Podkarpaciu, czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wody Podziemnej nr 425 (Zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów). W zasobach zbiornika znajduje się znakomitej jakości woda, która przed podaniem do sieci nie wymaga uzdatniania. Woda z ujęć tłoczona jest do dwóch zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w południowo – zachodniej części Miasta. Jest to najwyżej położony punkt w Leżajsku.

Zużywana przez firmy oraz gospodarstwa domowe woda, poprzez kanalizację sanitarną już jako ścieki komunalne, trafia do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Tam ścieki poddawane są procesowi mechaniczno-biologicznego oczyszczania.

Pliki do pobrania

Zobacz:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies