Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Przejdź do treści

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Przetargi

23.03.2020 r.

Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przejdź do treści

Dostawa przerzucarki kompostu

Przetargi

11.03.2020 r.

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku”

Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Przetargi

15.11.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.”

Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Przetargi

28.10.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.”.

Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Przetargi

14.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies