Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Przejdź do treści

Przetarg - Ręczne sortowanie odpadów komunalnych

Przetargi

23.10.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2021 roku.

Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przetargi

07.04.2020 r.

Przetarg na „Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk

Przejdź do treści

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Przetargi

23.03.2020 r.

Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przejdź do treści

Dostawa przerzucarki kompostu

Przetargi

11.03.2020 r.

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku”

Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Przetargi

15.11.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.”

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies