Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 62 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi blacharskiej polegającej na:wymiana fragmentu rynien dachowych na budynku przy ul. Mickiewicza 62 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Montaż i demontaż rusztowań ramowych ...............................................................  130 m²
  2. Demontaż starych obróbek blacharskich (rynien i pasa podrynnowego) ..................  26 mb
  3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce z tworzywa sztucznego ................  9,7 m²
  4. Wykonanie betonu spadkowego pod pasem podrynnowym  .................................   0,11 m³
  5. Montaż pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej  .............................................   10,7 m²
  6. Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej  ....................................................   13 mb

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:        do dnia  27 czerwca 2022 r.                 do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:   do dnia  28 października 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana rynien dachowych – Mickiewicza 62 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies