Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 12 przy ul. Marii Konopnickiej w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na: wymianie pionu wod-kan Nr 10 (m 32, 34, 36, 38 i 40) bud. Konopnickiej 12 w N. Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż ścianki zasłaniającej szacht instalacyjny z pionem wod-kan i CWU ..........................  8,93 m2
  2. Demontaż istniejących rur będących pionami wod-kan i ciepłej wody użytkowej ...................  72 mb
  3. Montaż nowego pionu dla wody zimnej z rur i kształtek PP-R (z polipropylenu) ....................  20 mb
  4. Montaż węzła wodomierzowego dla wody zimnej z zaworem antyskażeniowym  ...................   5 kpl.
  5. Montaż nowego pionu dla wody ciepłej z rur i kształtek PP-R (z polipropylenu)  ..................   30 mb
  6. Montaż węzła wodomierzowego dla wody ciepłej (zawór + wodomierz + zawór)  ..................   5 kpl.
  7. Montaż nowego pionu kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC o 100 atestowanych  ......   21 mb
  8. Wykonanie ścianek maskujących szachty instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych  ........   8,93 m2
  9. Montaż drzwiczek rewizyjnych 50 x 50 jako dostęp do zaworów i odczytu wodomierzy  ........   5 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  19 września 2022 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  31 października 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 10 – Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies