Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
w Leżajsku

www.mzklezajsk.pl
Leżajsk zimą
Slajd 1
Slajd 2
Foto biurowiec
Brak ważnych ogłoszeń

Wydziały

Nasze Osiągnięcia

Aktualności

CERTYFIKAT WIARYGODNEJ FIRMY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO dla MZK w Leżajsku

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia

Nowoczesna identyfikacja należności

Miejski Zakład Komunalny Liderem Recyklingu

Odpady zielone – informacja

„Z Ekologią na Ty” – podsumowanie konkursu

Polecenie Zapłaty – wygodna forma regulowania należności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Leżajsku