Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

HISTORIA ZAKŁADU
Wynikiem rozwoju miasta w latach pięćdziesiątych oraz pojawiających się potrzeb z tym związanych było powołanie przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Ekipy Remontowo Budowlanej. Powołana w dniu 15 luty 1961 roku ekipa miała za zadanie wykonywać remonty bieżące budynków będących w zarządzie PMRN oraz budynków czynszowych, prywatnych. Gro z tych budynków znajdowało się wówczas w fatalnym stanie technicznym, dlatego utworzenie instytucji, która miała otoczyć je opieką było nieodzowne.

Ulica Wesoła w Leżajsku przed II Wojną Światową, obecnie Żwirki i Wigury

Ulica Wesoła w Leżajsku przed II Wojną Światową, obecnie Żwirki i Wigury

Poza remontem budynków ekipa dokonywała remontów dróg i chodników. W chwili powołania ekipa miała na wyposażeniu samochód dostawczy „Warszawa” oraz parę koni zaprzęgniętych do wozu, który wykorzystywano do transportu materiałów budowlanych, wywozu nieczystości oraz dostarczania nawozów na pola i łąki należące do Prezydium. Zatrudnienie w ekipie znalazło 40-u obywateli. Wśród nich znaleźli się murarze, stolarze, zamiatacze oraz kowal i elektryk. Kierownictwo na Ekipą obejmowali kolejno Władysław Markow, Kazimierz Maruszak, Władysław Ulicki oraz Marian Rzeszowski. W tym samym czasie przy PMRN swą działalność prowadziła Administracja domów Mieszkalnych.,
W dniu 31 marca 1965 roku uchwałą Nr 6/15/65 PMRN, na bazie Ekipy Remontowo Budowlanej powołano do życia Zakład Gospodarki Komunalnej. Był to zakład budżetowy, którego kierownikami byli kolejno Marian Rzeszowski oraz Stanisław Kuczkowski. Za ich kadencji zmodernizowano budynek łaźni oraz nadbudowano i urządzono Hotel Miejski. 1 stycznia 1966 roku na bazie Administracji Domów Mieszkalnych utworzono drugi zakład budżetowy. Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, bo o nim mowa, na początku kierował Eugeniusz Matkowski. Zakład odpowiadał za administrację 69 budynków o łącznej powierzchni 15 500 m2. Obydwa zakłady połączono 1 stycznia 1967 roku co spowodowało powstanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.


Rok 1967

Kierownik Zakładu

Stanisław Kuczkowski
 

Główny Księgowy
Bronisława Gut

 

Wykonanie planu dochodu 5 999 tys. złotych.

W tym roku przystąpiono do budowy dworca PKS oraz hali sportowej. Okres ten to również wykonywanie remontów bieżących oraz remontów kapitalnych ADM i czynszowych. PGKiM prowadził również remonty dróg i chodników oraz publicznych ujęć wody.

Siedziba Zakładu w latach 1967-1970

Siedziba Zakładu w latach 1967-1970


Rok 1968

Kierownik Zakładu
Antoni Raźnikiewicz
 

Główny Księgowy
Bronisława Gut

 

Wykonanie planu dochodu 14 417 tys. złotych.

Rok 1968 to przede wszystkim czas, w którym kontynuowane były prace związane z budową PKS i hali sportowej, rozpoczęte przez poprzedniego Kierownika Pana Kuczkowskiego.


Rok 1969

Kierownik Zakładu
Edward Witek
 

Główny Księgowy
Bronisława Gut

Wykonanie planu dochodu wyniosło 12 805 tys. złotych.

Rok 1969 to czas, w którym mały zakład został wyznaczony jako firma odpowiedzialna za dużą, znaczącą dla Miasta inwestycję. W okresie tym przystąpiono do budowy obiektu satelitarnego HUTY „Stalowa Wola”, o czym rozpisywały się ówczesne gazety. W tym roku to wybudowano również budynek CPLiA, budynek administracyjny RUCH, oraz budynek „Praktycznej Pani” – obecnie mieści się tam siedziba PSS Społem.
W tym roku PGKiM prowadził również mniejsze prace związane z utrzymaniem, remontami bieżącymi i kapitalnymi budynków ADM.

Przew. Pow. Rady Narodowej Stanisław Boroń

Budowa filii Huta Stalowa Wola w Leżajsku. Na zdjęciu Przew. Pow. Rady Narodowej Stanisław Boroń


Rok 1970

Kierownik Zakładu
Jan Czekierda
 

Główny Księgowy
Helena Halewska

 

Wykonanie planu dochodu 20 159 tys. złotych.

W okresie tym kontynuowano prace rozpoczęte przez Kierownika Witka. Na terenie filii Stalowowolskiej Huty wybudowano kolejne dwie hale wraz z budynkami towarzyszącymi. Ponadto zagospodarowano teren znajdujący się w sąsiedztwie wyżej wymienionych. W 1970 roku rozpoczęto również budowę drugiej hali CPLiA, szaletów miejskich.

Poniżej przedstawiony został artykuł prasowy, jaki udało się zachować do dzisiaj. Artykuł został przepisany w całości i dotyczy budowy Leżajskiego oddziału HUTY Stalowa Wola. Pojawił się w 1970 roku, niestety nie udało się ustalić z jakiej gazety pochodzi.

BUDOWA FILII HUTY „STALOWEJ WOLI” w LEŻAJSKU – wielkie zadanie małej ekipy budowlanej

Przed 8 laty przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leżajsku utworzono Ekipę Remontowo – Budowlaną. Jej specjalnością miło być początkowo wykonywanie drobnych remontów, a z czasem, gdy załoga ekipy powiększyła się do blisko 80 osób, przeprowadzanie remontów kapitalnych budynków. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że właśnie działalności tej jedynej (obok Ekipy Remontowo-Budowlanej PZGS) „firmy” zawdzięcza Leżajsk swój obecny piękny wygląd.
Roboty jest wiele, ponieważ stare kamieniczki (w dużej części zabytkowe) wymagają pieczołowitej konserwacji i częstych napraw. Remonty nie są już jednak obecnie wyłączną domeną przedsiębiorstwa. W czerwcu biegłego roku Ekipa została z konieczności „pasowana” na generalnego wykonawcę budowy w Leżajsku filii Huty „Stalowa Wola”. Automatycznie wzrosły też więcej niż dwukrotnie stojące przed nią zadania. Obecnie „firma” zatrudnia już około 150 pracowników. W roku bieżącym wykona roboty na rzecz gospodarki komunalnej o wartości 4 mln złotych. Taka sama powinna być wartość prac przy budowie zakładu satelitarnego Huty. O ile jednak remonty budynków mieszkalnych oraz inne prace dla miasta nie przysparzają kierownictwu firmy większych trudności i przebiegają na ogół sprawnie, to budowa nowego zakładu produkcyjnego przerosła jej możliwości. Swego czasu, informując o słabym postępie robót na budowie leżajskiej filii „Stalowej Woli”, krytykowaliśmy Ekipę za opieszałość. Bliższe zapoznanie się z trudnościami towarzyszącymi realizacji tej inwestycji skłania jednak do rewizji tego poglądu. Okazuje się, że budowniczowie leżajskiej filii muszą się troszczyć dosłownie o wszystko. Niezbędne materiały budowlane zdobywają w Centrali Materiałów Budowlanych oraz składnicach gminnych spółdzielni „SCh”. Mają kłopoty nawet z uzyskaniem stali konstrukcyjnej. Pomoc inwestora – dyrekcji Huty Stalowa Wola” ograniczyła się w zasadzie do przekazania jednej (ale trzeba to przyznać, bardzo nowoczesnej i wydajnej) betoniarki własnej produkcji. A właśnie mechanizacja robót budowlanych, obok trudności z uzyskaniem materiałów i robotników, jest najsłabszą stroną tej inwestycji. Na budowie satelitarnego zakładu Huty pracuje się metodami z czasów przysłowiowego „króla ćwieczka”. Ekipie daje się szczególnie we znaki brak środków transportowych. Posiada ona tylko jeden ciągnik z przyczepą i zużytą wywrotkę. Wart przy tym nadmienić, że ciągnik powinien być w zasadzie wykorzystywany do wywozu śmieci.
Dalszy rozwój przedsiębiorstwa (podkreślmy to, jedynej „firmy” remontowo-budowlanej w powiecie leżajskim) zależy wyłącznie od pomocy, jakiej udzieli mu Wojewódzkie Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej. Szczególnie pożądane byłoby zwiększenie przydziałów materiałowych oraz sprzętu. Jest to konieczne nie tylko z uwagi na budowę filii Huty, lecz również, a nawet przede wszystkim dla usprawnienia prac remontowych. Załoga ekipy dobrze zasłużyła się miastu. Dziełem jej rąk jest m.in. odnowienie elewacji zabytkowych kamieniczek w Rynku i przy ul. Mickiewicza, przeprowadzenie kapitalnego remontu 7 budynków mieszkalnych w różnych częściach miasta oraz praca przy budowie nawierzchni nowych ulic.

Wartość wykonanych w tym roku przez ekipę robót na rzecz miasta przekroczyła 3 mln złotych. Jeśli uwzględni się zaangażowanie w budowę zakładu podległego Hucie, to trzeba przyznać, że pracuje solidnie, a nawet przekracza swoje możliwości.


Rok 1971

Kierownik Zakładu
Jan Czekierda
 

Główny Księgowy
Helena Halewska

 

Wykonanie planu dochodu za rok 19781 wyniosło 13 522 tys. złotych.

W tym okresie, w ramach remontów kapitalnych, rozpoczęto budowę biurowca ZGKiM Leżajsk. W tym roku rozpoczęto również budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Rzeszowskiej 1. Ponadto wykonywano remonty bieżące i kapitalne budynków ADM.

Budowa biurowca ZGKiM przy ulicy Żwirk i Wigury 3

Budowa biurowca ZGKiM przy ulicy Żwirk i Wigury 3.


Rok 1972

Kierownik Zakładu
Jan Czekierda
 

Zastępca Kierownika Zakładu
Jan Hammer
 

Główny Księgowy
Helena Halewska

 

Plan dochodu na 1972 rok wynosi 8 092 tys. złotych.

Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 1 stycznia 1972 roku utworzono Powiatowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leżajsku, który swym zasięgiem objął Krzeszów i Nową Sarzynę.
Rok 1972 to również czas zakończenia budowy biurowca firmy. Jej przebieg prezentują fotografie poniżej.

Uroczystego otwarcia i oddania do użytku siedziby głównej PZGKiM przy ulicy Żwirki i Wigury dokonali przedstawiciele KP PZPR-Leżajsk, WZGKiM-Rzeszów, PPRN i PMRN-Leżajsk oraz pracownicy.

 

Siedziba firmy znajduje się tu do dnia dzisiejszego.

Ul. Żwirki i Wigury 3. Biurowiec MZK Sp. z o.o. w Leżajsku.

Ul. Żwirki i Wigury 3. Biurowiec MZK Sp. z o.o. w Leżajsku.

Opracowanie na podstawie Księgi Pamiątkowej PZGKiM w Leżajsku – Piotr Pluszkiewicz.


CIĄG DALSZY WKRÓTCE

Prosimy czytelników chcących udostępnić w naszej Księdze Pamiątkowej swoją wiedzę lub dawne fotografie o Leżajsku i/lub uczestnictwie Powiatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy jego rozbudowie  o kontakt.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies