Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego "KOMWIT"

Nawóz organiczny „KOMWIT®

Pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Decyzja Nr 191/07 z dnia 24.08.2007r.

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

  1. zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 0,7% (m/m),
  2. zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,8% (m/m),
  3. zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,3% (m/m),
  4. zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej   40% (m/m),
  5. postać stały;

Zakres stosowania

„KOMWIT®”  jest nawozem organicznym przeznaczonym do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, a szczególnie na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. Może być stosowany na dużych plantacjach produkcyjnych, w ogrodach przydomowych i działkowych, jako składnik podłoży do uprawy kwiatów rabatowych i balkonowych, a także do rekultywacji gleb.

Sposób i terminy stosowania oraz wielkość dawek nawozu:

Uprawy polowe:

Stosować pod uprawki pożniwne albo przedsiewne jesienią lub wiosną. Jednorazowo w okresie 4 lat do 40 ton/ha gleby o niskiej zawartości przyswajalnego fosforu i do 30 ton/ha gleby o średniej lub wysokiej zawartości fosforu. Nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Rekultywacja terenów rolniczych:

Stosować do 100 ton/ha w dowolnym okresie roku w zależności od potrzeb.

Uprawy warzywne:

Nawóz rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. Nawożenie zaleca się przeprowadzać wcześnie wiosną, w czasie przygotowywania pola pod siew lub sadzenie roślin. Może być stosowany także w okresie lata i jesieni przed uprawą roślin poplonowych.

W uprawach polowych i pod osłonami stosować 20 – 30 ton/ha, raz na 4 lata. Zastosowanie dawki 20 ton/ha wymaga uzupełniającego nawożenia pogłównego azotem, szczególnie
w przypadku roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych.

NIE STOSOWAĆ NAWOZU ORGANICZNEGO KOMWIT W UPRAWIE WARZYW W OKRESIE WEGETACJI

Kwiaty rabatowe:

Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy „KOMWIT” rozsypać w dawce 4-8 litrów na 1 m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Kwiaty balkonowe:

 „KOMWIT” należy wymieszać z podłożem w ilości 20% jego objętości, a następnie wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej. W tak przygotowane podłoże sadzić rośliny balkonowe.

Trawniki:

Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 8 litrów nawozu „KOMWIT” na 1 m2, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Przechowywanie nawozu

  • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi,
  • w opakowaniach jednostkowych (workach) w suchym i zacienionym miejscu.

Środki ostrożności

  • przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem,
  • w razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Okres przydatności nawozu do stosowania wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Producent

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 3
37-300 Leżajsk

Sprzedaż

Kompostownia Osadów i Biokomponentów „KOMWITA”
ul. Siedlanka Boczna 2
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 15 80

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies