Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej mzklezajsk.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-11-22
Data aktualizacji oświadczenia: 2021-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak odpowiednich opisów alternatywnych niektórych obrazków i zdjęć.
  2. Załączniki są niedostępne cyfrowo i niektóre nie posiadają informacji o rozmiarze i formacie pliku.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować.

Strona internetowa posiada dodatkowy panel dostępności cyfrowej, który umożliwia dostosowanie strony do potrzeb użytkowników poprzez włączenie strony kontrastowej, zatrzymanie animacji, zwiększenie rozmiaru tekstu oraz zwiększenie odstępu między literami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dominikiem Szczapem, pod adresem e-mail info@mzklezajsk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się z tyłu budynku (oznaczenia kierujące do wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchu, zamieszczono przy wejściu głównym).

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie klienci są bezpośrednio obsługiwani.

W przypadku gdy sprawa dotyczy spraw innych niż te które można załatwić w Biurze Obsługi Klienta, wzywany jest pracownik właściwego wydziału.

Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies