Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Segregacja odpadów w MZK Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny wprowadził selektywną zbiórkę odpadów już od 1994 roku, co wówczas czyniło z naszej firmy pioniera w skali krajowej. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy tą działalność systematycznie ją modyfikując i wprowadzając nowe rozwiązania. W 2001 roku jako jedni z nielicznych w kraju wprowadziliśmy system selektywnej zbiórki odpadów metodą „u źródła”, a więc wprost z gospodarstw domowych naszych Klientów.

Nasze działania poprzedzone zostały prowadzoną na szeroką skalę edukacją ekologiczną, co zaowocowało stosunkowo szybką reakcją społeczeństwa na prowadzoną przez naszą firmę działalność.

Wszystkie te działania doprowadziły do tego, że dzisiaj zarówno firma jak i nasi Klienci  nie mają najmniejszego problemu z „przestawieniem się” na nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami jakie wprowadzone zostały nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlatego też niezwykle ważne jest aby każdy wytwórca odpadów uczestniczył w procesie ich segregacji i selektywnej zbiórki już na etapie przekazywania ich firmie komunalnej. Prowadzona prawidłowo segregacja i selektywna zbiórka odpadów przyczyni się do tego, że będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, dokładając tym samym „swoją cegiełkę” do ogólnej poprawy stanu otaczającego nas środowiska naturalnego.

Segregacja i selektywna zbiórka odpadów jaką każdy może prowadzić w swoim domu polega na zbieraniu i gromadzeniu odpadów w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

Rodzaj odpadu jaki trafić ma do danego pojemnika sugeruje nam jego kolor jakim został dany pojemnik lub worek oznaczony. Natomiast podział surowców na poszczególne grupy wynika z rodzaju materiałów z jakich został wytworzony dany odpad.

Prowadzona prawidłowo segregacja to jedna z kluczowych metod ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowiska. Wstępna segregacja jaką możemy prowadzić w naszych domach pozwala firmie wywozowej na przeprowadzenie skuteczniejszej i znacznie dokładniejszej segregacji wtórnej jaką prowadzi się na specjalnych liniach sortowniczych. Odseparowane surowce kieruje się do odzysku lub recyklingu.

W obecnym stanie prawnym to samorządy określają, rodzaj i ilość frakcji, na które odpady mają być posegregowane. Jednak główne grupy surowców wtórnych oraz oznaczenia pojemników, do których mają trafiać w całym kraju są zbliżone, i tak:

  • kolor niebieski - to pojemnik lub worek przeznaczony na makulaturę;
  • kolor biały - to pojemnik lub worek przeznaczony na szkło;
  • kolor żółty - to pojemnik lub worek przeznaczony na tworzywa sztuczne
  • kolor czarny - to pojemnik lub worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.

Kolorystyka pojemników oraz ilość frakcji, na które powinniśmy dzielić odpady mogą różnić się na terenach poszczególnych gmin, jednakże przedstawiona powyżej zasada obowiązuje w większości gmin naszego kraju. Graficznie przedstawiony sposób segregacji surowców wtórnych, jaki obowiązuje na terenie każdej obsługiwanej przez MZK Leżajsk gminy dostępny jest w harmonogramie odbioru odpadów.

Dzisiaj MZK Leżajsk jest postrzegany jako jedna z najlepszych firm komunalnych w Polsce, a nasze zaangażowanie oraz wkład w rozwój selektywnej zbiórki i segregacji odpadów został wielokrotnie doceniony. Jesteśmy laureatem wielu konkursów oraz zdobywcą kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień o czym możecie się Państwo dowiedzieć w dziale Nagrody i Certyfikaty.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies