Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Nieruchomości komercyjne

Oferujemy:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • dokonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków,  a także urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • wskazywanie Właścicielowi obiektu potrzeb remontowych budynków i budowli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
 • gromadzenie, przechowywanie oraz ochrona dokumentacji nieruchomości,
 • prowadzenie formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub użytkowaniem budynków,
 • uzyskiwanie i dostarczanie dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości będących własnością obsługiwanego podmiotu tj.: odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z KRS, odpisy z Rejestru Zastawów itp.,
 • przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy biur i lokali stanowiących własność Klientów,
 • przygotowywanie obiektów do procedury uzyskiwania zgody na użytkowanie w PINB,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane,
 • organizowanie przeglądów okresowych budynków i budowli wymaganych przepisami prawa budowlanego,
 • sporządzanie planów zarządzania nieruchomością,
 • doradztwo w zakresie nieruchomości,
 • kompleksowa analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości przed jej zakupem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Dane adresowe dostępne w zakładce kontakt.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies