Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Przejdź do treści

Dostawa przerzucarki kompostu

Fundusze europejskie

09.06.2020 r.

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku”.

Przejdź do treści

Postępowanie przetargowe – projektowanie oczyszczalni

Fundusze europejskie

09.06.2020 r.

Postępowanie przetargowe pn. ”Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w TRYBIE OTWARTYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY NEGOCJACJAMI prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przejdź do treści

Regulamin udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku

Fundusze europejskie

28.05.2020 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przejdź do treści

Postępowanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Fundusze europejskie

11.09.2019 r.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Przejdź do treści

Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu

Fundusze europejskie

26.04.2019 r.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje o działaniach w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies