Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Wykaz cen wody i kanalizacji popularnych taryf obowiązujących od 10.05.2024 r.

Lp

Grupa taryfowa

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

G1W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

8,45

8,45

8,45

2

G2W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

10,59

10,59

10,59

3

G3W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

3,36

3,36

3,36

4

G4W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

6,55

6,55

6,55

5

G5W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

24,43

24,43

24,43

6

G6W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

5,50

5,50

5,50

7

G7W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

8,69

8,69

8,69

8

G8W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

26,57

26,57

26,57

9

G9W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

3,36

3,36

3,36

10

G10W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

6,55

6,55

6,55

11

G11W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

24,43

24,43

24,43

12

G12W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

7,63

7,63

7,63

13

G13W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

10,82

10,82

10,82

14

G14W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

28,70

28,70

28,70

15

G15W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

2,37

2,37

2,37

16

G16W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,47

4,83

5,31

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

4,51

4,51

4,51

17

G17W

Cena netto za dostarczoną wodę zł/m3

4,56

4,93

5,40

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

338,00

338,00

338,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

Lp.

Grupa taryfowa

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

G1S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

5,60

5,60

5,60

2

G2S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

95,38

95,38

95,38

3

G3S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

162,79

162,79

162,79

4

G4S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

243,58

243,58

243,58

5

G5S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

306,92

306,92

306,92

6

G6S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

7,48

7,87

8,03

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

419,98

419,98

419,98

7

G7S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

9,22

9,70

9,90

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

8,68

8,68

8,68

8

G8S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

15,08

15,86

16,19

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

492,03

492,03

492,03

9

G9S

Cena netto usługi odprowadzania ścieków zł/m3

12,71

13,37

13,65

Stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorca/miesiąc

35 602,47

35 602,47

35 602,47

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

Charakterystyka grupy taryfowej odbiorców usług- zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

Lp.

Zaopatrzenie w wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

G1W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego bez nakładki radiowej

2

G2W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego bez nakładki radiowej

3

G3W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową

4

G4W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową

5

G5W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową

6

G6W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową

7

G7W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową

8

G8W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową

9

G9W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową

10

G10W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową

11

G11W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani e-fakturą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową

12

G12W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø15 do ø20 z nakładką radiową

13

G13W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø25 do ø40 z nakładką radiową

14

G14W

Odbiorcy  pobierający wodę dla innych celów niż gospodarstwa domowe, rozliczani fakturą papierową na podstawie wskazań wodomierza głównego lub dodatkowego od ø50 do ø100 z nakładką radiową

15

G15W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani ryczałtem, e-faktura

16

G16W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,  w tym woda bezpowrotnie zużyta, rozliczani ryczałtem, faktura papierowa

17

G17W

Gmina pobierająca wodę na cele zgodnie z art. 22 u.z.z.w. (woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych)

 

Charakterystyka grupy taryfowej odbiorców usług- zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp.

Odprowadzanie ścieków

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

G1S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

2

G2S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 20 mm

3

G3S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 25 mm

4

G4S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 32 mm

5

G5S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 40 mm

6

G6S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym 50 mm

7

G7S

Obiekty użyteczności publicznej, małe firmy usługowe i handlowe dla których wskaźnik zanieczyszczenia CHZT nie przekracza 900 mg/dm3

8

G8S

Stacje paliw, pralnie chemiczne, myjnie samochodowe oraz pozostałe zakłady produkcyjne i usługowe, których działalność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dla których wskaźnik CHZT nie przekracza 3500 mg/dm3

9

G9S

Zakłady produkcyjne, dla których wskaźnik CHZT nie przekracza 8500 mg/dm3

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies