Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka San. Średnio dobowy przepływ ścieków Oczyszczalni to ok. 10 000 m3. Do Oczyszczalni dopływają  ścieki komunalne z terenu miasta Leżajska pochodzące zarówno z gospodarstw domowych jak i przemysłu znajdującego się na naszym terenie. Ścieki  w celu ich oczyszczenia poddawane są procesowi mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z chemicznym strącaniem fosforu.

W I etapie mechanicznego oczyszczania ścieki przepływają przez system krat na których zatrzymywane są wszystkie nieczystości stałe. Następnie pozbawione części stałych przepływają przez piaskownik poziomy w  którym sedymentują zanieczyszczenia cięższe od wody (np. piasek).

Ścieki pozbawione części stałych płyną do reaktorów biologicznych w których za pomocą mikroorganizmów redukowane są zanieczyszczenia fizykochemiczne. W reaktorze biologicznym ścieki poddawane są intensywnemu napowietrzaniu w celu utlenienia związków chemicznych oraz substancji organicznych.

W reaktorach biologicznych usuwane są w głównej mierze substancje organiczne, związki azotu i fosforu. W celu zwiększenia redukcji fosforu w końcowym etapie proces jest chemicznie wspomagany poprzez dozowanie związku żelaza pod nazwą zwyczajową PIX.

Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego kierowana jest do osadników wtórnych w których następuje oddzielenia cieczy nadosadowej i osadu czynnego.

Ciecz nadosadowa jako ścieki oczyszczone pozbawione substancji fizykochemicznych poprzez koryta odprowadzające przepływają do odbiornika rzeki San, natomiast osad recyrkulowany jest na początek reaktora biologicznego.

Osad nadmierny za pomocą układu pomp kierowany jest do stacji odwadniania osadu gdzie za pomocą wirówki jest odwadniany i wykorzystywany jako komponent w instalacji do kompostowania.

Kontakt z wydziałem

e-mail os@mzklezajsk.pl

tel. +48 17 242 15 80    - 7.00-15.00

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies