Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi dekarskiej polegającej na:
remont dachu z pap termozgrzewalnych na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Wymiana lejów z kołnierzem do rur spustowych (spadek dachu do środka budynku) .........  3 kpl.
  2. Ponacinanie pęcherzy i zniwelowanie dołków na istniejącym pokryciu dachowym ..........  ok. 50 m²
  3. Wymiana kominków wentylacyjnych (po 1 szt. na 50 m² powierzchni dachu) ........................  10 kpl.
  4. Zaimpregnowanie starej papy roztworem gruntujacym Matizol Elite SBS Primer  ..........   501,68 m²
  5. Ułożenie warstwy papy nawierzchniowej Matizol Elite Top Mono PV S5,6  ....................   501,68 m²
  6. Wykonanie wywinięcia papy na 15 cm przy kominach i murach + listwa dociskowa  .....   166,27 mb

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  29 maja 2023 r. do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 września 2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – remont pokrycia dachowego – Mickiewicza 63A w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.


Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies