Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi stolarsko-montażowej polegającej na:
wymianie stolarki drzwiowej w 10 lokalach komunalnych Gminy Miasto Leżajsk wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do mieszkań z drewnianych na blaszane .........  10 kpl.
  2. Przywrócenie do pierwotnego stanu uszkodzonych szpaletów i posadzek ........................  11,12 m²
  3. Podmurowanie i zamurowania zbyt szerokiego otworu drzwiowego w 1 z mieszkań ..........  0,23 m³

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”
Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  23 maja 2022 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  31 sierpnia 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa – wymiana drzwi zewnetrznych w 10 lokalach komunalnych”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn).
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies