Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 62 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi elektro-instalacyjnej polegającej na:
wymianie pionów na instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 62 w Leżajsku podczas której zostaną liczniki energii elektrycznej przeniesione z mieszkań na partery kl. schodowych wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż istniejących pionów instalacji elektrycznej w układzie sieci TN-C .......................  237 mb
  2. Montaż szafek licznikowych + liczniki + bezpieczniki + gniazdo 230V w obudowie ................  13 kpl.
  3. Wymiana lini zasilającej od ZK do liczników (LgY 5 x 25 mm² + LgY 5 x 16 mm²) ..................  52 mb
  4. Montaż wyłącznika p.pożarowego 160 A w typowej obudowie z szybą  ..................................   1 kpl.
  5. Montaż linii zasilających do mieszkań w układzie sieci TN-S - YDY 3 x 6 mm²  ................   598,5 mb
  6. Montaż obudów bezpiecznikowych + po 3 bezpieczniki (S301 2 x B16A + B10A)  .................   28 kpl.
  7. Wymiana drzwiczek w skrzynkach elektrycznych wnękowych w kl. schodowych  ....................   9 kpl.
  8. Zgłoszenie do RE rozplombowanie i ponowne oplombowanie liczników + opłata  .................   28 m²

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  16 czerwca 2023 r.                do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 września 2023 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionów elektrycznych – Mickiewicza 62 w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)
Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies