Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej:

  1. Demontaż istniejącej instalacji z utylizacją materiału rozbiórkowego ....................  200 mb
  2. Montaż transformatora 230/24V 500W + bezpiecznik w istniejącej skrzynce ...........  1 kpl.
  3. Montaż lamp LED 10W 24V z czujką ruchu i zmierzchu w korytarzach piwnic .......  13 kpl.
  4. Montaż opraw z kloszem + żarówka LED 10W + puszka + wyłącznik  ...................   36 kpl.
  5. Montaż instalacji elektrycznej przewodami YDY 3 x 1,5 mm2 natynkowo  ........   202,5 mb
  6. Wykonanie badań, pomiarów nowej instalacji + wydanie protokołu  .........................   1 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”
Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  25 sierpnia 2022 r.                 do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  30 listopada 2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana inst. elektrycznej w piwnicach – Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie”
Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies