Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi hydro-instalacyjnej polegającej na: wymianie pionu wod-kan Nr 5 (m nr 13, 16, 19, 22 i 25) bud. Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów jak niżej:

  1. Demontaż ścianki zasłaniającej szacht instalacyjny z pionem wod-kan i CWU ....................  8,93 m²
  2. Demontaż istniejących rur będących pionami wod-kan i CCWU ............................................  72 mb
  3. Montaż nowych pionów dla wody zimnej z rur PP-R ø 32, ø 25 i ø 20 (z polipropylenu) .........  20 mb
  4. Montaż węzłów wodomierzowych wody zimnej (zawór / wodomierz / zawór / antyskażeniowy) .   5 kpl.
  5. Montaż nowych pionów dla wody ciepłej z rur PP-R ø 32, ø 25 i ø 20 (z polipropylenu)  .......   30 mb
  6. Montaż węzłów wodomierzowych dla wody ciepłej (zawór / wodomierz / zawór)  ......................   5 kpl.
  7. Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC atestowanych ø 100  ................................   21 mb
  8. Odtworzenie ścianek maskujących szachty instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych  .........   8,93 m²
  9. Montaż drzwiczek rewizyjnych 50 x 50 cm jako dostęp do zaworów i wodomierzy  ....................   5 kpl.

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:
Termin składania ofert:
       do dnia  24 maja 2024 r.                do godz. 14-tej
Termin wykonania usługi:   do dnia  28 czerwca 2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta cenowa – wymiana pionu wod-kan Nr 5 – Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies